Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv
 

Käätzje wärme dir Hätz un Siel,
wenn se brenne janz stil.
Se wärme Dir Hängche un Jesech
un machen och noch Leech.
Janz uneigennötzig jitt se alles un flackert leicht em Wind,
ez ein dann zwei, drei un vier doh freut sich jedes Kind.
Un lurs Du nur dem Flämmche zoh, dann brenkgk et Dich janz sach,
jlöcklich un ruhig durch de Advend hin zur heiligen Naach.

November 2022 Bernd Kox

Donnerstag, 07 12 2023